Chủ đề nóng

Đại biểu Bùi Văn Phương

  • “Tự chủ đại học là xu thế tất yếu, cần tách bạch vai trò, trách nhiệm“

    “Tự chủ đại học là xu thế tất yếu, cần tách bạch vai trò, trách nhiệm“

    ĐBQH Bùi Văn Phương, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng, tự chủ đại học là xu thế tất yếu đối với các trường đại học. Song cần tách bạch rõ ràng vai trò, trách nhiệm.
  • Định giá ở trạm BOT trên đường độc đạo, sẽ là giá độc quyền

    Định giá ở trạm BOT trên đường độc đạo, sẽ là giá độc quyền

    “Chuyển phí sang giá là đúng với bản chất kinh tế, nhưng với trạm BOT phải xác định từng dự án cụ thể chứ không phải tất cả BOT chuyển sang giá. Lý do là quá trình hình thành BOT khác nhau, có cái hoàn toàn do tư nhân làm, có cái là Nhà nước thuê theo kiểu hợp đồng xây dựng chuyển giao”, đại biểu Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nói.