Chủ đề nóng

Đại hội Đảng bộ Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

P.V Thứ ba, ngày 17/03/2020 09:28 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Chiều 14/3, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam (VPĐDKVMN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đảng bộ VPĐDKVMN vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM lựa chọn chỉ định là đơn vị tổ chức đại hội điểm và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.
Bình luận 0

Về dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo đại diện Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, 67 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Ngân hàng TP.HCM. Về phía Agribank có các đồng chí: Tiết Văn Thành - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trần Trọng Dưỡng - Trưởng ban Kiểm soát.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPĐDKVMN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm: Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người; tăng cường khối đại đoàn kết để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, chính sách, mục tiêu, kế hoạch của Trung ương, của TP.HCM, của ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng.

Đại biểu biểu quyết các nội dung trong Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VPĐDKVMN đã cùng cán bộ, nhân viên, người lao động đoàn kết, tích cực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một số thành quả rõ nét như: Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Agribank đến các chi nhánh; đôn đốc chi nhánh thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của Agribank; chủ động theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động kinh doanh và khó khăn vướng mắc, kiến nghị của chi nhánh để phân tích, tham mưu, đề xuất các giải pháp quản trị, điều hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn đặc thù khu vực; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với hoạt động của các chi nhánh trong khu vực; xác minh, giải quyết đơn thư liên quan đến các chi nhánh trong khu vực; xử lý các yêu cầu về cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng. Đầu mối tiếp nhận sự chỉ đạo của Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM triển khai đến hệ thống Agribank trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, UBND các Quận, Huyện, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp, Hội Nông dân, các chi nhánh Agribank triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, chương trình thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM theo Quyết định số 665/QĐ-UBND; đầu mối tiếp nhận, đề xuất làm việc với các cơ quan, Ban, Ngành để triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn; đề xuất và triển khai tài trợ của Agribank đối với các sự kiện kinh tế, chính trị trong khu vực như: chương trình “Tết làm điều hay”, chương trình “Xuân quê hương”, Hội nghị thường niên Hiệp hội các khu công viên khoa học châu Á (ASPA), Hội nghị Banking Vietnam, Mekong Connect, diễn đàn Kinh tế TP.HCM, kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank khu vực TP.HCM.

Xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và TP. HCM thông qua các hoạt động như: Gặp gỡ trao đổi thông tin; giao lưu thể thao, văn nghệ; hợp tác truyền thông... đã góp phần chuyển tải thông tin tích cực về Agribank (mỗi năm đăng tải khoảng 300 tin, bài truyền thông tích cực), qua đó góp phần tạo dư luận xã hội tốt về Agribank; chủ động rà soát trên báo chí, mạng xã hội để phối hợp các đơn vị liên quan xử lý sự cố truyền thông, góp phần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của Agribank nói riêng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn nói chung. Đầu mối đón tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị ngoại ngành đến làm việc với Agribank trong khu vực. Phối hợp với Công an TP.HCM phát động và triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các đơn vị trên địa bàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Đồng chí Trịnh Xuân Quang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong giai đoạn 2015-2020, có 33 đơn vị Agribank được Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, 37 tập thể và 65 cá nhân của Agribank đã được Giám đốc Công an TP.HCM khen thưởng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã có sự quan tâm thực hiện tốt từ bước triển khai học tập, xây dựng chương trình hành động, đảng viên có kế hoạch làm theo; nhiều năm được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Quang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ VPĐDKVMN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần xứng đáng vào thành công chung của Đảng ủy khối ngân hàng TP.HCM và của Agribank. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung một số vấn đề trọng tâm là: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng bộ phận, cá nhân để tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Đại biểu bầu cử tại Đại hội.

Chủ động nắm bắt địa bàn, giám sát, đôn đốc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của các chi nhánh trong khu vực; tham mưu, đề xuất Agribank các giải pháp quản trị, điều hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn, đặc thù khu vực.Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước.

Cấp ủy Đảng bộ khóa VIII,nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

Đại hội thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ khối Ngân hàng TP.HCM lần thứ VII; thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu 9 đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo theo cơ cấu, có tính kế thừa, có đủ năng lực và phẩm chất gánh vác trọng trách mà Đảng bộ giao phó. Đại hội cũng đã thí điểm thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Minh Trí - Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam được Đại hội tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp phiên đầu tiên, bầu ra Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ khối Ngân hàng TP.HCM lần thứ VII.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem