Chủ đề nóng

dân Mỹ An

  • Chủ tịch Bình Định: "Lãnh đạo không xứng đáng với dân nên tự nghỉ"

    Chủ tịch Bình Định: "Lãnh đạo không xứng đáng với dân nên tự nghỉ"

    Tiếp nhận ở buổi đối thoại có quá nhiều ý kiến bức xúc được phản ánh từ người dân, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo địa phương cần tự nhìn lại mình, nếu thấy không xứng đáng với nhân dân thì xin nghỉ, còn vẫn vì nhân dân thì phải nghĩ cách giải quyết rốt ráo các bức xúc được nêu ra.