Chủ đề nóng

dân quân xã đánh dân

  • Truy danh sách công an viên, dân quân xã tham gia đánh dân

    Truy danh sách công an viên, dân quân xã tham gia đánh dân

    Chiều 5.4, UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đã đề nghị Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Mang Mang kiểm tra danh sách số dân quân thường trực và công an viên tham gia cùng với ông Đinh Tấn Thành - Chủ tịch xã H'ra  - đánh dân.