Chủ đề nóng

đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy

  • Kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88 về tổng kết việc thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội.