Chủ đề nóng

Đào Đặng Công Trung

  • Giám đốc mê... rác!

    Giám đốc mê... rác!

    Không hề ngạc nhiên khi tại buổi trao giải cuộc thi Sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học TP.Đà Nẵng, cái tên Đào Đặng Công Trung được xướng lên đoạt giải Nhất với tác phẩm “Người lượm rác”. Bức ảnh được chính anh chụp trong những lần lặn xuống biển nhặt rác của mình.