Chủ đề nóng

dấu ấn Nguyễn Văn Thắng

  • Tân Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng và những dấu ấn tại Vietinbank

    Tân Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng và những dấu ấn tại Vietinbank

    Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Nguyễn Văn Thắng là cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank). Trong thời gian đương nhiệm tại Vietinbank, ông Nguyễn Văn Thắng đã có đưa Vietinbank trở thành ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 2 toàn ngành, tổng tài sản tăng hơn gấp đôi đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng.