Chủ đề nóng

đi xe lăn xuyên Trung Quốc

  • Một mình đi xe lăn xuyên Trung Quốc

    Một mình đi xe lăn xuyên Trung Quốc

    Anh Quan Peng, 29 tuổi, đang trở thành biểu tượng của tinh thần vượt lên chính mình khi đang một mình đi xe lăn xuyên Trung Quốc với tổng chiều dài 5.670km.