Chủ đề nóng

điểm xét tuyển đại học

 • Điểm sàn xét tuyển 2018 của Đại học Điện lực

  Điểm sàn xét tuyển 2018 của Đại học Điện lực

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Điện lực.
 • Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM

  Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Công nghệ Thông tin theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2018.
 • Điểm sàn của Đại học Y Hà Nội năm 2018 là bao nhiêu?

  Điểm sàn của Đại học Y Hà Nội năm 2018 là bao nhiêu?

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Y Hà Nội.
 • Điểm sàn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM

  Điểm sàn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM.
 • Điểm sàn, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Kinh tế - Luật TP HCM

  Điểm sàn, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Kinh tế - Luật TP HCM

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Điểm sàn xét tuyển Đại học Kinh tế - Luật TP HCM.
 • Điểm sàn xét tuyển 2018 các trường, khoa thuộc Đại học Đà Nẵng

  Điểm sàn xét tuyển 2018 các trường, khoa thuộc Đại học Đà Nẵng

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của 9 trường, khoa thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2018.
 • Điểm sàn xét tuyển 2018 Học viện Kỹ thuật mật mã

  Điểm sàn xét tuyển 2018 Học viện Kỹ thuật mật mã

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Học viện Kỹ thuật mật mã hệ đóng học phí.
 • Điểm sàn xét tuyển 2018 Đại học Y Dược Thái Bình

  Điểm sàn xét tuyển 2018 Đại học Y Dược Thái Bình

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2018.
 • Điểm sàn xét tuyển 2018 của Học viện Ngoại giao là bao nhiêu?

  Điểm sàn xét tuyển 2018 của Học viện Ngoại giao là bao nhiêu?

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Học viện Ngoại giao năm 2018.
 • Điểm sàn xét tuyển 2018 Đại học Công nghiệp TP.HCM

  Điểm sàn xét tuyển 2018 Đại học Công nghiệp TP.HCM

  Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2018.