Chủ đề nóng

Diệp Vĩnh Liệt

  • Vì sao Trung Quốc không thâu tóm được Đài Loan năm 1950?
    Cuối năm 1949, hầu hết đất đai trên đại lục Trung Quốc đã nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không cam chịu đầu hàng, Tưởng Giới Thạch cùng Quốc dân Đảng rút ra đảo Đài Loan xây dựng căn cứ nuôi chí phục thù sau này.