Chủ đề nóng

điều chỉnh giấy tờ

  • Đổi giấy tờ sang địa giới TP.Thủ Đức: Đơn giản nhưng phát nản

    Đổi giấy tờ sang địa giới TP.Thủ Đức: Đơn giản nhưng phát nản

    Doanh nghiệp phải điều chỉnh giấy tờ sang địa giới hành chính mới: Thành phố (TP) Thủ Đức để thuận tiện hơn trong công việc. Quá trình hoàn tất thay đổi từ địa chỉ cũ (quận 9, quận 2, quận Thủ Đức) sang TP. Thủ Đức… tuy đơn giản nhưng… đi làm thì phát nản vì tốn quá nhiều thời gian, công sức.