Chủ đề nóng

điều kiện thuê đất nông nghiệp

  • Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp năm 2021

    Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp năm 2021

    Nếu đang muốn thuê đất nông nghiệp làm dự án trang trại thì dưới đây là những thông tin và trình tự thủ tục, mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp người dân có thể tham khảo.
  • Thuê đất nông nghiệp phải có điều kiện gì?

    Thuê đất nông nghiệp phải có điều kiện gì?

    Đất nông nghiệp có tác động rất lớn đến đời sống của nông dân. Việc bảo vệ và phát triển đất nông nghiệp nói chung, đất trồng lúa nói chung không những đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần to lớn đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu…Vậy Nhà nước quy định thế nào việc thuê và cho thuê đất nông nghiệp và có chính sách gì để bảo vệ, khuyến khích phát triển đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nói riêng.