Chủ đề nóng

DN Nguyễn Khải Hoàn

  • "Bất thường" trong hệ sinh thái của ông chủ Khải Hoàn Land

    "Bất thường" trong hệ sinh thái của ông chủ Khải Hoàn Land

    Như Dân Việt đã đề cập ở bài trước, một điểm khá thú vị liên quan đến hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn, chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land là các doanh nghiệp đều sở hữu vốn điều lệ nghìn tỷ, nhưng doanh thu lại 0 đồng.