Chủ đề nóng

doanh nghiệp đầu tư dự án BT

  • Bất cập từ những dự án BT: Vì đâu nên nỗi?

    Bất cập từ những dự án BT: Vì đâu nên nỗi?

    Mấu chốt của các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT) là chính quyền và doanh nghiệp thực hiện việc trao đổi qua lại: đổi đất, tài sản công lấy hạ tầng. Các doanh nghiệp đầu tư dự án BT luôn “mặn mà” vì sẽ đổi được đất, tài sản công.