Chủ đề nóng

đổi mới sáng tạo

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công nghệ là yếu tố quan trọng của tăng trưởng

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công nghệ là yếu tố quan trọng của tăng trưởng

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính công nghệ mới cùng với nguồn nhân lực phù hợp (có khả năng sử dụng, kiểm soát và sáng tạo công nghệ mới) là yếu tố quyết định cho tăng trưởng trong dài hạn, là chìa khóa để chúng ta đột phá vượt qua trạng thái dừng, thoát bẫy thu nhập trung bình.
  • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, “Sáng tạo là sống còn với doanh nghiệp, cần làm ngay”

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, “Sáng tạo là sống còn với doanh nghiệp, cần làm ngay”

    Trong cuộc CMCN 4.0, đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần hành động ngay, kịp thời, quyết liệt. Mỗi doanh nghiệp phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo và trong sự nghiệp này, để thành công, doanh nghiệp không thể đi một mình mà phải gắn kết và đi cùng nhau. Đó là chỉ đạo tại Diễn đàn CEO 2019 với chủ đề: Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo – Bứt phá từ tư duy đến hành động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.