Chủ đề nóng

du lịch băng tuyết

  • Du lịch băng tuyết - tại sao không?

    Du lịch băng tuyết - tại sao không?

    Băng tuyết miền núi trong rét đậm rét hại ở miền Bắc có thể trở thành một đặc sản du lịch nếu người dân được tạo điều kiện để chủ động thích ứng và khai thác, thay vì việc để các anh hùng bàn phím ngồi chỉ trích du khách và tỏ ra xót thương cho người bản địa.