Chủ đề nóng

gà nòi có ngon không

  • Ông tiến sĩ sử học vực dậy gà nòi Bến Tre như thế nào?

    Ông tiến sĩ sử học vực dậy gà nòi Bến Tre như thế nào?

    Tục ngữ thường nói, bất quá tam. TS Khánh có lẽ vận vào cái định mệnh không quá ba lần khởi nghiệp như thế. Nuôi tôm thất bại. Nuôi heo rừng thất bại. Duyên ông chỉ khởi khi gặp phải con gà nòi Bến Tre trong một thị trường đang thèm thịt gà nòi.