Chủ đề nóng

Geneve Motor Show

  • Rò rỉ hình ảnh Toyota C-HR

    Rò rỉ hình ảnh Toyota C-HR

    Hình ảnh của Toyota C-HR vừa được lộ trên mạng ngay trước khi nó chuẩn bị xuất hiện tại triển lãm Geneve Motor Show vào tuần tới.