Chủ đề nóng

Giá mủ thấp

  • Giá mủ thấp, xót lòng chặt bỏ cao su

    Giá mủ thấp, xót lòng chặt bỏ cao su

    Nhiều gia đình nông dân ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), đã chặt bỏ cây cao su đang thu hoạch mủ. Lý do mà họ đưa ra là mủ cao su mất giá, không đủ chi phí khi phải thuê người thu hoạch...