Chủ đề nóng

giải pháp số

  • VNPT giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số tới các cơ quan bộ ngành

    VNPT giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số tới các cơ quan bộ ngành

    VNPT vừa giới thiệu nhiều giải pháp số sáng tạo, hiện đại dành cho khối Sở/Ban/Ngành như: Phòng họp không giấy tờ (VNPT-eCabinet), Trục liên thông văn bản Quốc gia (VXP), Hội nghị truyền hình trực tuyến (VNPT Meeting). Trong đó, giải pháp tích hợp Trục liên thông văn bản Quốc gia của VNPT vừa vinh dự dành Giải Vàng- Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế International Business Awards 2019 (IBA) của Stevie Awards.