Chủ đề nóng

giao khoán đất rừng

  • Lâm Đồng: 2 người nhận khoán rừng bị đánh trọng thương

    Lâm Đồng: 2 người nhận khoán rừng bị đánh trọng thương

    Hai hộ dân nhận khoán đất rừng theo nghị định 135, khi đi cùng đoàn giải tỏa đất rừng của huyện Đức Trọng trở về, đã bị chặn đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
  • Ốc len bám từng chùm trên cây, bắt mỏi tay, ngày kiếm vài trăm ngàn

    Ốc len bám từng chùm trên cây, bắt mỏi tay, ngày kiếm vài trăm ngàn

    "Nói là nuôi nhưng thực chất chỉ quản lý, ốc len đeo bám từng chùm trên thân cây mắm, ăn bã bùn của lá cây, đất phù sa mà phát triển tự nhiên. Đi bắt ốc len mỏi tay, ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng...", ông Hai Sơn nhận khoán đất rừng phòng hộ tại thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tiết lộ.