Chủ đề nóng

Giết người tình rồi bỏ trốn

  • Giết người tình rồi bỏ trốn

    Giết người tình rồi bỏ trốn

    Bùi Thanh Hùng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ ở tỉnh Tiền Giang, sau đó do mâu thuẫn nên đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.