Chủ đề nóng

giống gà nòi sọc đen

  • Nuôi gà nòi sọc đen lãi cao

    Nuôi gà nòi sọc đen lãi cao

    Giống gà nòi sọc đen về chất lượng thịt ngang ngửa với gà ri truyền thống, song tốc độ lớn vượt trội, đặc biệt là đạt cân.