Chủ đề nóng

giống thuần chủng

  • Lúa VN 121 cho lãi ròng cao

    Lúa VN 121 cho lãi ròng cao

    Vụ HT 2015 Cty CP Giống cây trồng miền Nam phối hợp với Phòng NN-PTNT và Trạm khuyến nông các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam tiến hành SX trình diễn giống lúa thuần VN 121.