Chủ đề nóng

hàng quán lấn chiếm

  • Hàng quán lấn chiếm lòng cầu Long Biên

    Hàng quán lấn chiếm lòng cầu Long Biên

    Bạn đọc Nguyễn Đình Anh (Hà Nội) phản ánh: Đã từ lâu, cứ vào buổi tối đêm, trên cầu Long Biên lại xuất hiện rất nhiều quán hàng của người dân bán nước giải khát, ngô nướng…