Chủ đề nóng

hàng rào xanh

  • Hàng rào “đẻ” ra tiền ở vùng đất khó Cam Chính

    Hàng rào “đẻ” ra tiền ở vùng đất khó Cam Chính

    Từng là vùng đất thường bị thiên tai đe dọa, xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị) đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một vùng quê đáng sống. Ở nơi này, ngay cả những hàng rào cũng có thể “đẻ” ra tiền. Hình ảnh “những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ” trong thơ Chế Lan Viên đã lùi xa vào dĩ vãng.