Chủ đề nóng

hàng siêu thị

  • Ông Vũ Vinh Phú: Lo lắng vì 1 quả trứng qua tay 2,3 nhà buôn

    Ông Vũ Vinh Phú: Lo lắng vì 1 quả trứng qua tay 2,3 nhà buôn

    Điều quan trọng là các doanh nghiệp bán lẻ phải nhận thức được là hiện nay họ đã hưởng lợi nhuận kinh doanh quá mức mà họ được hưởng”, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội nhìn nhận và cho rằng, chi phối thị trường Tết vẫn là tiểu thương, chứ khó trông chờ vào hàng bình ổn giá.