Chủ đề nóng

Hiệp định Paris 1973

  • Cùng xem lại khoảnh khắc Hiệp định Paris 1973 được ký kết
    Ngày 27/1/1973, cách đây đúng 50 năm, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết. Đây là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mời quý độc giả cùng xem lại khoảnh khắc lịch sử của 50 năm trước.
  • Từ chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đến Hiệp định Paris 1973
    Sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vang dội, Mỹ đã buộc phải chấp nhận thất bại, nối lại đàm phán ở Paris và ký vảo Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
  • Ai đã làm biến dạng Hiệp định Paris 1973?
    Hiệp định Hòa bình Paris về Việt Nam năm 1973 là một sự nhầm tên bởi vì mãi đến tháng 4/1975 hòa bình mới đến với Việt Nam, và chắc chắn không theo cách mà các điều khoản chính thức của văn bản này đã yêu cầu.