Chủ đề nóng

HIRONDELLE

  • Việt Nam Cộng hòa đưa biệt kích xâm nhập miền Bắc

    Việt Nam Cộng hòa đưa biệt kích xâm nhập miền Bắc

    Trong thập niên 1960, VNCH, với sự yểm trợ tích cực về tài chính và kỹ thuật của CIA đã gửi nhiều điệp viên và các toán biệt kích ra Miền Bắc với mục đích thực hiện một số công tác về thu thập tin tức, tuyển mộ điệp viên, và phá hoại.