Chủ đề nóng

hoa sói

  • Mất dần hoa sói - loài cây làm nên “linh hồn” trà B’Lao

    Mất dần hoa sói - loài cây làm nên “linh hồn” trà B’Lao

    Đã có lúc  từ nhu cầu “hút hàng” của các cơ sở chế biến chè hương tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), hoa sói trở thành cây trồng chủ lực của một số nông dân. Tuy nhiên do tính bất ổn của thị trường, giờ đây rất nhiều nông hộ đã chặt bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác, và cây hoa sói lại có nguy cơ bị “xóa sổ”...