Chủ đề nóng

học sinh người kor

  • Nhà container được thêm mái, làm mới đón học sinh tựu trường

    Nhà container được thêm mái, làm mới đón học sinh tựu trường

    Cùng với quét dọn, sơn lại một số vị trí bong tróc... nhiều ngôi nhà làm bằng container của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Lãnh (gọi tắt là trường bán trú TH&THCS Trà Lãnh), huyện Tây Trà vừa được lợp thêm mái tôn để chống nóng cho học sinh đến ở tại đây.