Chủ đề nóng

học thở

  • Podcast: Khi hơi thở hồi sinh

    Podcast: Khi hơi thở hồi sinh

    Trong cuộc chiến chống Covid - 19 khắc nghiệt, ranh giới giữa sống và chết, đôi khi chỉ là 1 hơi thở. Niềm hạnh phúc tột cùng của những bệnh nhân vừa thoát khỏi Covid - 19 dường như cho ta hiểu sâu sắc một bài học mà đôi khi ta đã vô tình lãng quên: Học Thở!