Chủ đề nóng

kéo vó ở huyện Tịnh Biên

  • Mùa nước nổi An Giang, cất vó được 30 ký cá, có cá heo kêu éc éc

    Mùa nước nổi An Giang, cất vó được 30 ký cá, có cá heo kêu éc éc

    Khi nước lũ “nhuộm trắng” những cánh đồng ở An Giang cũng là lúc nghề cất vó vào vụ bội thu nhất trong năm với nhiều loài cá như cá heo kêu éc éc, cá trèn, các loại cá hủn hỉn. Thời điểm này, những cánh vó trở thành niềm hy vọng về một cuộc sống sung túc hơn cho những ai theo nghề “bà cậu” này trong mùa nước nổi. Cá cất vó bỏ vô trong vèo bán lúc nào cũng được.