Chủ đề nóng

kết quả kinh doanh vietlott

  • Năm 2017, Vietlott thu bao nhiêu tiền từ kinh doanh vé số?

    Năm 2017, Vietlott thu bao nhiêu tiền từ kinh doanh vé số?

    Doanh thu bán vé có thuế năm 2017 của Vietlott trên toàn quốc là 3.843 tỷ đồng. Trong đó, riêng khu vực miền Nam là 2.872 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74,73%. Số tiền ước nộp ngân sách các địa phương là hơn 1.000 tỷ đồng, riêng nộp ngân sách 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam khoảng 615 tỷ đồng, trong đó thu hộ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng là hơn 98 tỷ đồng.
  • 9 tháng kinh doanh, Vietlott nộp ngân sách bao nhiêu tiền?

    9 tháng kinh doanh, Vietlott nộp ngân sách bao nhiêu tiền?

    9 tháng đầu năm 2017, Vietlott đã nộp ngân sách các địa phương triển khai khu vực miền Nam là 537,242 tỷ đồng, trong đó, thu hộ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng là 72,851 tỷ đồng.