Chủ đề nóng

khai thác vàng trái phép ở Tam Lãnh

  • Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu: DN đá bóng trách nhiệm cho địa phương?

    Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu: DN đá bóng trách nhiệm cho địa phương?

    “Quan điểm của huyện là chỉ nhận bàn giao về đảm bảo ANTT, không để dân vào khai thác khoáng sản trái phép thôi. Còn cơ sở, hạ tầng, tài sản của DN thì họ phải có trách nhiệm quản lý. Họ chơi kiểu đá quả bóng qua huyện và sau này đổ thừa cho huyện nói mất tài sản thì ai chịu trách nhiệm. Tinh thần của huyện là cương quyết…” - Ông Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam khẳng định.
  • Quảng Nam: Rùng mình với những cái chết ở mỏ vàng Bồng Miêu

    Quảng Nam: Rùng mình với những cái chết ở mỏ vàng Bồng Miêu

    Vì cuộc mưu sinh và khát vọng làm giàu, hàng chục phu vàng đã liều mình đánh đổi cả mạng sống rồi vĩnh viễn nằm sâu dưới hàng ngàn khối đất đá…