Chủ đề nóng

kháng sinh chăn nuôi

 • Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi việt vị?

  Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi việt vị?

  Theo lộ trình, từ năm 2018, Việt Nam sẽ cấm sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh cho mục đích sinh trưởng mà chỉ cho phép sử dụng trong phòng và chữa bệnh. Người chăn nuôi các tỉnh Đông Nam Bộ đang tích cực thay đàn giống, đổi mới chế độ dinh dưỡng,… để tăng hiệu suất chăn nuôi và giảm sử dụng kháng sinh.
 • Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi "việt vị"?

  Cấm chăn nuôi kháng sinh: Nông dân thay đổi ra sao khỏi "việt vị"?

  Theo lộ trình, từ năm 2018, Việt Nam sẽ cấm sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh cho mục đích sinh trưởng mà chỉ cho phép sử dụng trong phòng và chữa bệnh. Người chăn nuôi các tỉnh Đông Nam Bộ đang tích cực thay đàn giống, đổi mới chế độ dinh dưỡng,… để tăng hiệu suất chăn nuôi và giảm sử dụng kháng sinh.
 • Sẽ cấm kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi để sinh trưởng từ 1.2018

  Sẽ cấm kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi để sinh trưởng từ 1.2018

  Từ năm 2018 chỉ cho sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh vào mục đích phòng, chữa bệnh.
 • Từ 20.5: Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản

  Từ 20.5: Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản

  Đó là nội dung tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định quy định rõ nguyên tắc quản lý thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh. Cụ thể, không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản...