Chủ đề nóng

khiêm cung

  • Muôn chuyện vui về món... vịt

    Muôn chuyện vui về món... vịt

    Anh Hai Đất Võ là dân cày rặt, lão nông tri điền hẳn hoi, tính tình khiêm cung trào lộng, nghe có khách quý dân văn chương về thăm, anh mời làm chén rượu với món nhắm bí ẩn có tên gọi là “ông nọ bà kia”.
  • Bình phong và non bộ trong kiến trúc cung đình Huế

    Bình phong và non bộ trong kiến trúc cung đình Huế

    Huế xưa nay vốn nổi tiếng với nghệ thuật kiến trúc cảnh quan mang đậm tính chất dân gian. Trong các yếu tố của nghệ thuật kiến trúc truyền thống Huế, bình phong và non bộ đương nhiên là những yếu tố không thể thiếu.