Chủ đề nóng

không khí ở Hà Nội

  • Hà Nội: Nồng độ ô nhiễm bụi ở một số nơi vượt giới hạn cho phép

    Hà Nội: Nồng độ ô nhiễm bụi ở một số nơi vượt giới hạn cho phép

    Theo Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, chất lượng môi trường không khí của Hà Nội đã có biểu hiện suy thoái, đặc biệt là ở khu vực nội thành, các trục đường giao thông chính và các công trường xây dựng. Nồng độ ô nhiễm bụi ở một số nơi tại 1 số thời điểm đã vượt giới hạn cho phép.