Khu đô thị Quốc Oai

  • Chiêu thức "nuốt" 9 khu đất vàng Hà Nội của Công ty Lã Vọng

    Chiêu thức "nuốt" 9 khu đất vàng Hà Nội của Công ty Lã Vọng

    9 dự án đất vàng bị Công ty Lã Vọng "nuốt" đều có chung một công thức: “Chỉ định đầu tư dự án BT - đổi đất lấy hạ tầng”, qua đó doanh nghiệp dần sở hữu các khu đất ở đô thị và các khu đô thị có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.