Chủ đề nóng

kiem tien bang du hoc

  • Vỡ mộng kiếm tiền bằng du học

    Vỡ mộng kiếm tiền bằng du học

    Năm 2015, bùng nổ thị trường du học Nhật Bản, tuy nhiên đa số du học sinh đăng ký học trường tiếng Nhật để có thời gian đi làm thêm đủ nghề như bốc vác, cọ rửa nhà vệ sinh, bưng bê ở cửa hàng… vẫn không đủ sống.