Chủ đề nóng

lá bài của Trump

  • Sự thật phía sau lá bài "vớt vát" của Trump ở Syria

    Sự thật phía sau lá bài "vớt vát" của Trump ở Syria

    Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thực hiện quyết định rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria. Quyết sách này được coi là bước điều chỉnh chiến lược quan trọng nhất của Mỹ đối với Syria và khu vực nói chung.