Chủ đề nóng

làm sổ đỏ 2020

  • Cách xác định loại đất khi làm sổ đỏ
    Khi muốn làm sổ đỏ cần phải xác định loại đất để biết được giá, mục đích sử dụng và tiền sử dụng đất phải nộp. Vì vậy, cần phải xác định loại đất chính xác.
  • Tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi thế nào?
    Khi làm sổ đỏ không ít người thắc mắc, có được cấp sổ đỏ không? Thủ tục thế nào và mất bao nhiêu tiền? Dưới đây Etime xin trích quy định, thủ tục làm sổ đỏ năm 2020.