Chủ đề nóng

Làng biệt lập bên dải Trường Sơn Đông

  • ẢNH: Làng biệt lập bên dải Trường Sơn Đông

    ẢNH: Làng biệt lập bên dải Trường Sơn Đông

    Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, đường sá cách trở, hàng chục hộ dân ở làng Nước Mù, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) sống gần như biệt lập giữa núi rừng.