Chủ đề nóng

làng Chăm ở xã Xuân Hưng

  • Đầu tư cho vùng dân tộc, đất nghèo Xuân Lộc thành làng quê trù phú

    Đầu tư cho vùng dân tộc, đất nghèo Xuân Lộc thành làng quê trù phú

    Từ một vùng đất "nhiều không", gồm những xã xa xôi, hẻo lánh, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đến nay huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Đồng Nai nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập, giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số...