Chủ đề nóng

Lạng Sơn: Phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng NTM

Liễu Chang Chủ nhật, ngày 27/09/2020 11:38 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Đó là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định thực hiện có kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XVII.
Bình luận 0

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế có bước phát triển mới trên một số lĩnh vực quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015), tương đương 1.937 USD.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 5.500 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 6,1%.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả. Năm 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có 74/207 xã đạt chuẩn NTM (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015; xây dựng được 30 khu dân cư kiểu mẫu; TP.Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công tác giảm nghèo, tạo việc làm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,61%. Trong 5 năm, đã giải quyết việc làm mới cho 72,2 nghìn lao động...

Lạng Sơn: 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội XVII - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII Lâm Thị Phương Thanh.

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XVII tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

BCH Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội

Hai là, đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh: Tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh.

Ba là, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Bốn là, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, có khát vọng vươn lên. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Đô thị Lạng Sơn ngày càng hiện đại và phát triển

Đô thị Lạng Sơn ngày càng hiện đại và phát triển

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem