Chủ đề nóng

Legamex

  • Căng thẳng tại Đại hội cổ đông Legamex

    Căng thẳng tại Đại hội cổ đông Legamex

    Không chỉ làm ăn thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu,... lãnh đạo cũ và cả lãnh đạo đương nhiệm của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) còn bị cổ đông tố không minh bạch, bao che nhau, có dấu hiệu làm sai số liệu tài chính để gian dối... cổ đông.