Chủ đề nóng

Luật lao động 2019 có hiệu lực

  • Phấp phỏng chờ thưởng Tết 2021

    Phấp phỏng chờ thưởng Tết 2021

    Năm ngoái đã có doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động bằng mấy chai nước mắm, lốc giấy vệ sinh. Năm nay có Covid-19, thưởng Tết sẽ còn khó khăn, lại còn quy định mới nhưng không ai mong kiểu "thưởng Tết" lấy lệ như thế.