Chủ đề nóng

Lùm xùm mua bán lúa dự trữ nhà nước

  • Lùm xùm mua bán lúa dự trữ nhà nước

    Lùm xùm mua bán lúa dự trữ nhà nước

    Trong những ngày qua, nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại Phú Yên và Khánh Hòa liên tiếp phản ánh bức xúc về việc hơn 2.300 tấn lúa thuộc dự trữ nhà nước đã được bán không minh bạch...