Chủ đề nóng

Lưu Thị Thanh Mẫu Phúc Khang

  • CEO Phúc Khang Lưu Thị Thanh Mẫu: "Vàng thật không sợ lửa!"

    CEO Phúc Khang Lưu Thị Thanh Mẫu: "Vàng thật không sợ lửa!"

    Quyết định đầu tư căn hộ tiêu chuẩn xanh, không ít bạn bè, đối tác, khách hàng hoài nghi, nhưng bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang vẫn quyết tâm biến “giấc mơ xanh” trong ngành bất động sản trở thành hiện thực. Và rồi "vàng thật không sợ lửa", Phúc Khang đã có thành công bước đầu.