Chủ đề nóng

mía cao sản

  • Ông già gàn giữa rừng mía cao sản

    Ông già gàn giữa rừng mía cao sản

    Khổ không ai bằng, sướng không ai bằng. Tận tụy đột phá với cây mía, ông Đoàn Đắc Miên (68 tuổi, ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) hiện có sự nghiệp bề thế, đi du lịch khắp nơi...